Om ni vill kontakta mig direkt så går det bra via

liljenroth@gmx.at